Privacy, cookies en disclaimer

29 MAART 2021
Deze website en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden beheerd en ter beschikking gesteld door Linda Goudsblom en haar eenmanszaak Tover-kunst (hierna aangegeven met ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’ en Linda Goudsblom), gevestigd te Alkmaar en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Alkmaar onder nummer 52393801.

 

Privacy

Wij vinden jouw privacy net zo belangrijk als jij zelf. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke informatie die jij ons verstrekt vertrouwelijk te behandelen en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In dit privacybeleid lees je welke persoonsgegevens wij verzamelen en verwerken en met welk doel, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat je kunt doen als je nog vragen hebt.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met ons deelt:

1. online als je onze website bezoekt: www.lindagoudsblom.nl

2. offline als je informatie met ons deelt, bijvoorbeeld als via een telefoongesprek of live-afspraak

Door gebruik te maken van de website, ga je akkoord met de voorwaarden van dit privacybeleid. Ook wanneer je offline je gegevens met ons deelt, handelen we volgens dit privacybeleid.

 

De informatie die we verzamelen

Op onze website of via websites van derden verzamelen en/of ontvangen we de volgende informatie:

1. Persoonlijke informatie die je actief met ons deelt
Wanneer je een product aanschaft, hebben wij je voornaam, achternaam, adresgegevens ((straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats) nodig om je fysieke producten te kunnen toesturen, om je op de hoogte te kunnen houden en om je factuur goed op te kunnen maken.

Wij vragen je om je telefoonnummer en e-mailadres om je te informeren over de levering van bestelde producten, of om afspraken in te plannen voor een kunstbezoek.

2. Persoonsgegevens die om technische redenen en automatisch aan ons worden doorgegeven
In aanvulling op de bovengenoemde informatie, ontvangen wij bij bestellingen extra gegevens die door het systeem worden aangemaakt: het bestelnummer, de bestelgegevens, het bestelbedrag, de besteldatum en het tijdstip via de dienst van Etsy.

3. Persoonsgegevens die we ontvangen via andere bronnen
We kunnen ook informatie via derden verzamelen of ontvangen, bijvoorbeeld via sites van onze pagina’s op social media als Facebook en Instagram.

 

Hoe we je gegevens gebruiken

We gebruiken je gegevens om:

– onze bestellingen te verwerken en onze producten of diensten te leveren
– je factuur op te maken na aankoop van een product of dienst
– je betaling af te handelen
– ondersteuning en/of extra informatie te bieden
– je feedback te vragen
– onze websites en diensten te verbeteren
– je te informeren over onze producten en diensten

 

Het verwerken, opslaan en/of delen van je gegevens

We slaan jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. De gegevens die je via onze websites met ons deelt, worden per beveiligde verbinding (SSL) naar ons verstuurd.

We delen je gegevens nooit met derden, tenzij dit nodig is om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

 

Wanneer we informatie delen met anderen

Voor sommige handelingen maken we gebruik van externe servicediensten, waardoor zij (een deel van) jouw persoonlijke gegevens ontvangen en beheren. Hieronder lees je welke diensten we gebruiken. Tevens vind je een link naar hun privacybeleid.

Verkoopdiensten
Jouw online verkopen vinden plaats in onze online webshop via Etsy.com. Hiervoor volgen wij het privacybeleid van deze dienst.
privacybeleid Etsy

 

Bewaartermijn van jouw gegevens

Wij zullen je gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je je gegevens met ons hebt gedeeld.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt altijd recht op inzage, aanpassing of wissen van jouw persoonsgegevens.

 

Klachten

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus. Als jij het idee hebt dat onze inspanningen niet voldoende zijn en dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, neem dan contact op via lindagoudsblom@hotmail.com

Ook wijzen we je op je recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Informatie die jij zelf deelt met derden

Houd er rekening mee dat de informatie die je zelf openlijk via onze websites deelt met derden – bijvoorbeeld via onze pagina’s op social media – door iedere bezoeker kan worden gezien, verzameld en/of gebruikt. Wij accepteren geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor ongeoorloofd gebruik van deze informatie door derden.

 

Vragen over ons privacybeleid

In geval van ontwikkelingen in de privacywetgeving of een aanpassing van onze websites kan dit privacybeleid worden bijgewerkt.

Voor vragen over ons privacybeleid kun je ons mailen via lindagoudsblom@hotmail.com

 

Cookies

De cookies die wij op onze website gebruiken, zijn functionele cookies. Deze cookies zijn nodig voor het functioneren van de website. Voor deze cookies is geen toestemming nodig van de websitebezoeker.

Je kunt cookies altijd zelf verwijderen via je browser. Je kunt daar ook aangeven dat je helemaal geen cookies wilt accepteren, van welke website dan ook. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de standaardinstellingen van je browser en/of met behulp van de Help-functie. Bepaalde functies van onze website werken mogelijk niet meer als de cookies zijn uitgeschakeld.

Meer informatie over cookies vind je op de websites van Cookierecht en van de Consumentenbond.

Vragen over ons cookie- en privacybeleid kun je sturen aan lindagoudsblom@hotmail.com

 

Informatie/aansprakelijkheid

De informatie op deze website kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te inspireren en om je kennis te laten maken met de schilderijen, kunstkaarten en mini art.

Hoewel we de website(s) met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

 

Externe links

We tonen op deze website links naar externe website van Etsy. We wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze website en de veiligheid daarvan, en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe website, waarnaar onze website links bevat.

 

IE-rechten

Alle rechten op deze website behoren toe aan Linda Goudsblom, of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan door voorafgaande toestemming door Linda Goudsblom.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank Noord-Holland.

Linda Goudsblom
Alkmaar, Nederland